Impresszum

Üzemeltető

A www.ew1867.hu (továbbiakban „weboldal”) működtetője az EW1867 Hungária Kft. (2100 Gödöllő, Déri Miksa utca 7., adószám: 11803766-2-13 cégjegyzék szám: 13-09-081687), ügyvezető Gombás Tibor (t.gombas@ew1867.hu).

Tárhelyszolgáltató:

Prioris Marketing Tanácsadó Kft.
Cím: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65. fszt
Telefon: + 36 30 / 727 0196
Email: sara.laszlo@prioris.hu

A weboldal használatával a látogató elfogadja az alábbi feltételeket, tudnivalókat:

Tartalom felhasználása

Az ew1867.hu honlapon található teljes tartalom, vagy annak részlete, legyen az bármely szöveg, szövegrészlet, szövegelem, grafika, hanganyag, animációk és videók a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alá esik.

A megjelenő tartalmak szerzői vagyoni jogainak jogosultja – amennyiben azt másként a tartalomban nem jelöli – az ew 1867.hu tulajdonosa, Gombás Tibor (továbbiakban: Jogtulajdonos).

A weboldal tartalmát egészében vagy részleteiben (fotók, szöveg, stb) tilos kereskedelmi céllal sokszorosítani, terjeszteni, megváltoztatni, illetve harmadik feleknek továbbadni. Az ew1867.hu weboldal olyan képeket is tartalmaz, amelyek harmadik felek szerzői jogi védelme alá tartoznak.

A felhasználás szándékát, tényét, időtartamát, módját, mértékét felhasználó köteles a Jogtulajdonos felé írásban jelezni. Az írásban történő bejelentés elmulasztása nem mentesíti a felhasználót a jogkövetkezményektől.

A felhasználási díj mértékéről Jogtulajdonos saját hatáskörben dönthet, melyről felhasználót írásban értesíti.
Abban az esetben, ha felhasználó a felhasznált tartalmat más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, úgy a felhasználó az ebből származó vagyoni előnyt köteles Jogtulajdonos számára átengedni.

A fentiektől eltérni kizárólag a Jogtulajdonos és a felhasználó előzetes írásbeli megállapodása alapján lehet.

A honlap használatából, valamint a honlapon található ötletek, javaslatok alkalmazásából eredő károkért Jogtulajdonos felelősséget nem vállal, azokat bárki csak a saját felelősségére alkalmazhatja.

A weboldalon található külső hivatkozások (az ew1867.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll a honlap üzemeltetőjének befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a honlap üzemeltetője törli, vagy módosítja.

Felelősségvállalás

Ezt a weboldalt a lehető legnagyobb körültekintéssel és gondossággal állították össze. Ennek ellenére az információk pontossága és helyessége nem garantálható. Ezúton kizárunk minden felelősséget bármilyen közvetett vagy közvetlen kárral kapcsolatban, amely e weboldal felhasználása nyomán keletkezik, kivéve, ha azok az EW1867 Hungária Kft. szándékos cselekedetének vagy súlyos gondatlanságának következményei.